Procentrum

ProCentrum

Rijopleidingen die bijdragen aan de vakbekwaamheid van BOA's.

ProCentrum

De opleidingen van PROCentrum kenmerken zich door een professioneel opleidingsplan met heldere eindtermen en een duidelijk evaluatierapport. Naast de 'standaard' opleidingen die wij aanbieden, kunt u bij ons ook terecht voor maatwerk.

 

Doordat de opleidingen verzorgt worden in samenwerking met en onder auspiciën van de BOA vakbond ACP weten wij wat er speelt in de beroepspraktijk. Mede hierdoor kunnen wij u voorzien van vakkundig en professioneel advies.

Procentrum Basis Rijopleiding BOA I (BRB I) Schadepreventief rijden

Algemeen  BOA’s en toezichthouders nemen regelmatig als bestuurder van een herkenbaar dienstvoertuig deel aan het verkeer. Tijdens de BRB I leren de studenten om vlot, veilig en verantwoord te rijden in een stedelijke en/of landelijke omgeving.  De BRB I is

Lees verder

Basis Rijopleiding BOA II (BRB II) Surveilleren & Staande houden

Algemeen  Deze opleiding sluit aan bij de BRB I (schadepreventief rijden) en is geschikt voor de BOA en/of handhaver die beroepshalve surveilleert met een dienstvoertuig en daarbij tevens andere voertuigen op een veilige wijze uit het verkeer moet kunnen halen. 

Lees verder

Basis Rijopleiding BOA III (BRB III) Vrijstellingen & OGS

Algemeen  Deze opleiding sluit aan bij de BRB II (surveilleren en staande houden) en is geschikt voor de BOA en/of handhaver die beroepshalve surveilleert met een dienstvoertuig en daarbij gebruik mag maken van een aantal vrijstellingen krachtens de Wegenverkeersweg 1994.

Lees verder

Rijopleiding Initieel (auto) (ROI)

Algemeen  De Rijopleiding Initieel (ROI) is bestemd voor de BOA die, ingevolge de brancherichtlijn optische en geluidssignalen, door de werkgever als als bestuurder van een surveillancevoertuig is aangewezen. Deze opleiding sluit aan bij de ROI zoals deze wordt gegeven aan

Lees verder

Rijopleiding Arrestantenvervoer Justitie

Algemeen  De rijopleiding arrestantenvervoer is ontwikkeld voor BOA’s van justitie en/of gemeentes die beroepshalve belast zijn met het vervoer van arrestanten. De nadruk tijdens de cursus ligt op het vervoersaspect in de ruimste zin van het woord en de verantwoording

Lees verder

Rijtraining Arrestantenzorg OV

Algemeen  De rijtraining arrestantenvervoer is ontwikkeld voor BOA’s en toezichthouders die beroepshalve belast kunnen worden met het vervoer van arrestanten openbaar vervoer. De nadruk tijdens de cursus ligt op het vervoersaspect in een stedelijke omgeving en de verantwoording welke dit

Lees verder

Rijtraining gebruik stoptransparant

Algemeen  BOA’s en toezichthouders mogen op hun dienstvoertuig een stoptransparant bevestigd hebben en gebruiken. Wanneer vanuit een dienstvoertuig doormiddel van een stoptransparant een stopteken wordt gegeven aan de bestuurder van een ander voertuig is dat feitelijk een vordering tot stilhouden. 

Lees verder

Basis rijopleiding 4×4 auto

Algemeen  De basis rijopleiding 4×4 is bestemd voor BOA’s en Toezichthouders die regelmatig met het dienstvoertuig surveilleren in onverhard terrein. Na afloop van de opleiding heeft de student inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van zijn voertuig. Hij/zij gebruikt daarbij

Lees verder

Primaire Rijopleiding Motor BOA (PRM BOA)

Algemeen  De Primaire Rijopleiding Motor is voor BOA’s en Toezichthouders die regelmatig met een (lichte) dienstmotor surveilleren. Na afloop van de opleiding is de student in staat om vlot, veilig en verantwoord met een motorfiets te surveilleren. Hij/zij signaleert daarbij

Lees verder

Allroad Motoropleiding BOA (AMO BOA)

Algemeen  De Allroad motortraining is voor BOA’s en Toezichthouders die incidenteel met een (lichte) dienstmotor op onverharde ondergrond surveilleren. Na afloop van de opleiding heeft de student een verbeterde voertuigbeheersing en kan hij/zij de dienstmotor veilig in onverhard terrein berijden. 

Lees verder

Applicatietrainingen

Algemeen  Periodieke bijscholingen, ook wel applicaties genoemd, zijn essentieel om eerder geleerde vaardigheden op het gewenste niveau te houden (competent blijven). Met de tijd ingesleten persoonlijke routinematigheden kunnen de vereiste / aangeleerde vaardigheden “overrulen”  Tijdens applicaties of periodieke bijscholingen worden

Lees verder

Omscholing elektrisch voertuig (EV)

Algemeen  Is uw dienst voorbereid op de duurzame mobiliteitsplannen van de overheid? Het is belangrijk om vandaag al na te denken over hoe de mobiliteit van uw medewerkers in de nabije toekomst kan worden gegarandeerd. De komende jaren maken overheidsplannen

Lees verder

Basicursus Incident Management

Algemeen  Incident Management (IM) is het geheel aan maatregelen met als doel een weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Naast ongevallen vallen ook pechgevallen, achtergelaten voertuigen, afgevallen lading en andere onvoorziene

Lees verder

Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA 

Algemeen  De RTGB opleiding is een verplicht onderdeel voor BOA’s en Handhavers met een geweldsbevoegdheid. Naast de verplichte onderdelen die onderdeel uitmaken van de toetsing, leer je tijdens deze opleiding ook het nodige over benadering- en gesprekstechnieken en hoe je

Lees verder

Conflict hantering & de-escalerend optreden | gebruik Bodycam

Algemeen  Als Toezichthouder of Handhaver krijg je regelmatig te maken met agressief gedrag. Dat gedrag kan verbaal zijn (schelden, schreeuwen, bedreigen) of fysiek (schoppen, spugen, slaan) . Er bestaan verschillende soorten van agressie die elk een verschillende wijze van benaderen

Lees verder

Bewaken & Beveiligen

Algemeen  De Nederlandse overheid houdt zich bezig met bescherming tegen bedreigingen. Deze zaken zijn in Nederland geregeld in het stelsel bewaken en beveiligen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk voor het stelsel. Het gezag berust bij de

Lees verder

Explosieven herkenning (IED awareness)

Algemeen  Als Toezichthouder of Handhaver kan het voorkomen dat je geconfronteerd wordt met een verdachte situatie waarbij (mogelijk) sprake is van explosieven. Hoe handel je in situaties waarbij je door omstanders gewezen wordt op een ‘verdacht object”? Tijdens de cursus

Lees verder

S.C.A.R.T (special camouflage and rural tactics)

Algemeen  De SCART-opleiding is bedoeld om -met name- de groene BOA in staat te stellen om de verschillende wijzen van opgaan in de omgeving bewust toe te passen. Hij/zij is in staat om onopvallend te signaleren al dan niet met

Lees verder

Eerste Hulp door BOA’s (Levensreddend handelen)

Algemeen  Als Handhaver ben je vaak als eerste ter plaatse bij incidenten, je bent nu eenmaal vaak op straat. De maatschappij veranderd, en daarmee ook de incidenten. Bij medische noodsituaties is het reguliere EHBO vaak niet meer voldoende. Denk hierbij

Lees verder

Mentale weerbaarheid

Algemeen  Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel; het raakt mensen in hun dagelijks werk en in hun privé leven. Toch worden juist deze beroepsgroepen in het contact met burgers steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Dergelijke confrontaties kunnen leiden tot

Lees verder