Agressie Regulatie

Introductie

Agressie tegen medewerkers met een publieke taak heeft grote impact. Om te voorkomen
dat de agressie verder uit de hand loopt en uitmondt in geweld moeten we begrijpen waar de
agressie vandaan komt.

Uit onderzoek is gebleken dat er 3 vastgestelde vormen van agressie zijn.
Deze vormen van agressie vragen allemaal een andere aanpak als het gaat
om de beheersing hiervan. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met een psycholoog
en gedragsdeskundige en richt zich op het herkennen, erkennen en beheersen van deze 3
vormen van agressie. Door middel van theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen krijgt de
deelnemer belangrijke tools die hij kan inzetten. Uit ervaring blijkt dat het conflict op deze
manier zelden escaleert.

De tools zijn te gebruiken voor een ieder die met publiek in aanraking komt, denk hierbij aan
BOA’s en politie op straat, maar ook aan baliemedewerkers. Wanneer de training wordt
verzorgd aan een team, is het mogelijk de voorbeelden af te stemmen op de specifieke
doelgroep.

Wat is de inhoud

Aan het eind van deze training kan de deelnemer

  • Beschrijven welke 3 vormen van agressie er zijn
  • Erkennen van welke vorm van agressie er sprake is bij verschillende scenario’s
  • De tools om de 3 vormen van agressie te beheersen inzetten.
Meer informatie

Doelgroep
Deze training is geschikt voor een ieder die met publiek in aanraking komt, denk hierbij aan
BOA’s en politie op straat maar ook aan baliemedewerkers. Wanneer de training wordt
verzorgd aan een team, is het mogelijk de voorbeelden af te stemmen op de specifieke
doelgroep.

Duur en locatie van de training
Deze interactieve training duurt één dagdeel en kan in company of in het huis van
veiligheid, te Baarn worden verzorgd.

Groepsgrootte
Op dit moment bieden wij deze training alleen voor groepen aan. Waarbij het minimum
aantal deelnemers 6 is en het maximum 15.

Certificaat
Aan het einde van de training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Meer informatie
Voor meer informatie of een offerte op maat, kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen
zo spoedig mogelijk contact met u op.