Samen Sterker met onze partners

De vakbonden, de Politieacademie en het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Over het instituut voor Veiligheid

Het Instituut voor Veiligheid, opgericht door vakbonden ACP en NPB, versterkt vakmanschap in het veiligheidsdomein via educatie en samenwerking. We streven naar onafhankelijke bijdragen aan kennis, inzicht en ontwikkelkansen voor werknemers en organisaties. Onze co-creatieve aanpak met netwerkpartners resulteert in praktisch toepasbare kennis en vaardigheden, waarbij we de mogelijkheid bieden om expertise binnen de sector te delen.

Partners Instituut voor Veiligheid

Het Instituut voor Veiligheid werkt met en voor de volgende partijen aan (beroeps)onderwijs en trainingen binnen de veiligheidssector. Wil jij net als genoemde partijen een scholingsvraagstuk voorleggen of helpen oplossen? Meld je dan bij het Instituut voor Veiligheid.

Act Inc

Act Inc. is marktleider trainingsacteren en specialist in spelend leren. In heel Europa leveren ze experts die van elke opleidingsvraag een leerfeestje maken.

ANPV

De ANPV is dé politievakbond voor elke collega bij de Nationale Politie. Ze zijn er altijd en overal voor je en dat 24/7.

BOA Academie

Samenwerken van verschillende partners gericht op scholing en training voor BOA's.

Equipe

Equipe is al meer dan 100 jaar een vakvereniging voor en door politiemensen. Ze zijn positief, verbindend en toekomstgericht.

IPOL Nederland

Als opleidingsinstituut streven wij er naar een mens tot zijn doel te laten komen. Wij willen een wegwijzer zijn om een ieder daarbij te helpen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.

Nederlandse Politiebond

De NPB is opgericht om eersteklas vakbondswerk te organiseren in het belang van zijn leden. Namens 27.000 politiemedewerkers zijn onze ervaren onderhandelaars en bestuurders dagelijks in de weer om bij de werkgever betere arbeidsvoorwaarden te bedingen.

Politie Nederland

De politie in Nederland is een politiedienst, belast met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp.

Politieacademie

De politieacademie is dé opleidingsschool voor rekruten van de Nederlandse politie. Het staat ook bekend als een wetshandhavingsacademie, hogeschool of universiteit.

Politievakbond ACP

De ACP is dé politievakbond die opkomt voor de belangen van politiemensen. Een netwerk van actieve en gepensioneerde (politie)professionals, verbonden in een vereniging. En met een gezamenlijk doel: opkomen voor de persoonlijke en gezamenlijke belangen van politiemensen.

Procentrum

(semi)-overheidsdiensten en diensten met een maatschappelijke relevantie moeten ten alle tijden hun werk veilig en professioneel uit kunnen voeren. Door de ervaringen uit de praktijk weten onze instructeurs als geen ander wat jouw medewerkers nodig hebben om dit te doen.

Wil jij doorstromen binnen de politie of ben je op zoek naar een training over cybercriminaliteit voor agenten?