VBot

VBOT

VBOT

VBOT biedt versnelde beroepsopleidingen

VBOT

VBOT biedt versnelde beroepsopleidingen onder andere voor BOA’s. Binnen de BOA Academie biedt VBOT de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding voor leidinggevenden. In eerste instantie in de vorm van een aantal te volgen modules. Het gaat dan om:Ā