Een initiatief van de politievakbonden!

Over het instituut voor Veiligheid

Het Instituut voor Veiligheid is een coöperatie, opgericht door de twee toonaangevende vakbonden ACP en NPB. Ons belangrijkste doel is versterking van vakmanschap binnen het veiligheidsdomein door beroepsonderwijs, trainingen en workshops te organiseren.

Ontwikkelkansen veiligheidsdomein

Het Instituut voor Veiligheid wil graag onafhankelijk bijdragen aan kennis, inzicht en perspectief. Daarmee bieden we ontwikkelkansen voor werknemers en versterken we organisaties binnen het veiligheidsdomein.

Samenwerking

Samenwerking/co-creatie zijn voor ons de basisprincipes voor diepgaande inzichten en daarmee praktische toepasbare kennis en vaardigheden. Wij geven ons werk vorm samen met onze netwerkpartners en bieden zowel de organisaties zelf als hun werknemers uit de sector de mogelijkheid om kennis en kunde over hun vak te delen.

Partners Instituut voor Veiligheid

Het Instituut voor Veiligheid werkt met en voor de volgende partijen aan (beroeps)onderwijs en trainingen binnen de veiligheidssector. Wil jij net als genoemde partijen een scholingsvraagstuk voorleggen of helpen oplossen? Meld je dan bij het Instituut voor Veiligheid. Dit kan door ons een bericht te sturen.

BOA Academie

Samenwerken van verschillende partners gericht op scholing en training voor BOA's.

IPOL Nederland

Als opleidingsinstituut streven wij er naar een mens tot zijn doel te laten komen. Wij willen een wegwijzer zijn om een ieder daarbij te helpen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.

Nederlandse Politiebond

De NPB is opgericht om eersteklas vakbondswerk te organiseren in het belang van zijn leden. Namens 27.000 politiemedewerkers zijn onze ervaren onderhandelaars en bestuurders dagelijks in de weer om bij de werkgever betere arbeidsvoorwaarden te bedingen.

Politie Nederland

De politie in Nederland is een politiedienst, belast met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp.

Politieacademie

De politieacademie is dé opleidingsschool voor rekruten van de Nederlandse politie. Het staat ook bekend als een wetshandhavingsacademie, hogeschool of universiteit.

Politievakbond ACP

De ACP is dé politievakbond die opkomt voor de belangen van politiemensen. Een netwerk van actieve en gepensioneerde (politie)professionals, verbonden in een vereniging. En met een gezamenlijk doel: opkomen voor de persoonlijke en gezamenlijke belangen van politiemensen.

Procentrum

(semi)-overheidsdiensten en diensten met een maatschappelijke relevantie moeten ten alle tijden hun werk veilig en professioneel uit kunnen voeren. Door de ervaringen uit de praktijk weten onze instructeurs als geen ander wat jouw medewerkers nodig hebben om dit te doen.

SF Training

SF hanteert het uitgangspunt, dat onze trainers er alles aan doen om zo goed mogelijk te onderwijzen. Het is aan de cursist c.q. deelnemer om te leren. Dit kunnen de docenten niet voor de cursist doen.

Wil jij doorstromen binnen de politie of ben je op zoek naar een training over cybercriminaliteit voor agenten?