trainingen

Ontwikkelingstraining Collega's in de Knel

Sociaal veilige werkplek 

De politieorganisatie komt de afgelopen tijd vaak in het nieuws vanwege ongewenst gedrag, discriminatie en buitensluiting. Het meest recente voorbeeld hiervan is de 2Doc-documentaire De Blauwe Familie. Via een persoonlijke ontwikkelingstraining willen vakbonden en Nationale Politie de werksituatie op deze gebieden veiliger maken. Dit najaar kunnen politiecollega’s op kosten van de Vakbonden en Nationale Politie meedoen aan een training in het omgaan met ongewenst gedrag op de werkvloer. 

Als politiemedewerkers ongewenst gedrag, discriminatie of buitensluiting melden, krijgen ze vaak geen of onvoldoende gehoor. Dit kan leiden tot uitval of zelfs het verlaten van de organisatie. Een zorgwekkende situatie, vinden vakbonden en Nationale Politie.

Natuurlijk moet een veilige werksituatie worden gecreëerd door in te grijpen aan de kant van de daders en via leiderschap in de organisatie. Maar tegelijkertijd willen vakbonden en Nationale politie medewerkers die slachtoffer zijn van een onveilig werkklimaat ondersteuning bieden.

Dit is de aanleiding voor een speciale persoonlijke ontwikkelingstraining onder de titel Collega’s in de knel. Medewerkers doen tijdens deze training kennis en inzichten op, die bijdragen aan hun mogelijkheden om voor zichzelf en elkaar op te komen. 

Ervaar jij ook pestgedrag, ongewenste intimiteiten of machtsmisbruik van collega’s of leidinggevenden? Heb je het gevoel onvoldoende gehoor te krijgen of er alleen voor te staan? Blijf jij uit angst zwijgen over wat jou is overkomen? Is je werkplezier je ontnomen, voel je je onmachtig en vind je het lastig om grip te krijgen op je situatie? Dan is deze training echt voor jou bedoeld.