Basis Rijopleiding BOA II (BRB II) Surveilleren & Staande houden

Algemeen  Deze opleiding sluit aan bij de BRB I (schadepreventief rijden) en is geschikt voor de BOA en/of handhaver die beroepshalve surveilleert met een dienstvoertuig en daarbij tevens andere voertuigen op een veilige wijze uit het verkeer moet kunnen halen.  De opleiding gaat onder andere dieper in op de begrippen verkeersinzicht , taal van de […]

Procentrum Basis Rijopleiding BOA I (BRB I) Schadepreventief rijden

Algemeen  BOA’s en toezichthouders nemen regelmatig als bestuurder van een herkenbaar dienstvoertuig deel aan het verkeer. Tijdens de BRB I leren de studenten om vlot, veilig en verantwoord te rijden in een stedelijke en/of landelijke omgeving.  De BRB I is gebaseerd op vier pijlers:  Verbeteren risicoperceptie en mentaliteitswijziging onder bestuurders van dienstvoertuigen; Schadepreventie , terugdringen […]