Omscholing elektrisch voertuig (EV)

Algemeen  Is uw dienst voorbereid op de duurzame mobiliteitsplannen van de overheid? Het is belangrijk om vandaag al na te denken over hoe de mobiliteit van uw medewerkers in de nabije toekomst kan worden gegarandeerd. De komende jaren maken overheidsplannen – én gerechtelijke uitspraken- de overstap naar duurzaamheid mogelijk minder vrijwillig.  Op korte termijn bieden […]

Applicatietrainingen

Algemeen  Periodieke bijscholingen, ook wel applicaties genoemd, zijn essentieel om eerder geleerde vaardigheden op het gewenste niveau te houden (competent blijven). Met de tijd ingesleten persoonlijke routinematigheden kunnen de vereiste / aangeleerde vaardigheden “overrulen”  Tijdens applicaties of periodieke bijscholingen worden de puntjes weer op de “i” gezet.  Voorts komen tijdens de applicatiedagen nieuwe inzichten aan […]

Allroad Motoropleiding BOA (AMO BOA)

Algemeen  De Allroad motortraining is voor BOA’s en Toezichthouders die incidenteel met een (lichte) dienstmotor op onverharde ondergrond surveilleren. Na afloop van de opleiding heeft de student een verbeterde voertuigbeheersing en kan hij/zij de dienstmotor veilig in onverhard terrein berijden.  Inhoud van de opleiding  De student :  Voertuigtechniek Remmen Wetskennis Terreinrijden algemeen Voertuigcontrole Motorvaardigheid Rijden […]

Primaire Rijopleiding Motor BOA (PRM BOA)

Algemeen  De Primaire Rijopleiding Motor is voor BOA’s en Toezichthouders die regelmatig met een (lichte) dienstmotor surveilleren. Na afloop van de opleiding is de student in staat om vlot, veilig en verantwoord met een motorfiets te surveilleren. Hij/zij signaleert daarbij eenvoudige overtredingen en kan weggebruikers op veilige wijze uit het verkeer halen.  Inhoud van de […]

Basis rijopleiding 4×4 auto

Algemeen  De basis rijopleiding 4×4 is bestemd voor BOA’s en Toezichthouders die regelmatig met het dienstvoertuig surveilleren in onverhard terrein. Na afloop van de opleiding heeft de student inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van zijn voertuig. Hij/zij gebruikt daarbij de verschillende aandrijfmogelijkheden van een 4×4 voertuig op juiste en efficiënte wijze  Inhoud van de […]

Rijtraining gebruik stoptransparant

Algemeen  BOA’s en toezichthouders mogen op hun dienstvoertuig een stoptransparant bevestigd hebben en gebruiken. Wanneer vanuit een dienstvoertuig doormiddel van een stoptransparant een stopteken wordt gegeven aan de bestuurder van een ander voertuig is dat feitelijk een vordering tot stilhouden.  De BOA is ingevolge de Regelingstilhoudingsvordering toezichthouders verplicht in zo’n geval een stoptransparant te gebruiken, […]

Rijtraining Arrestantenzorg OV

Algemeen  De rijtraining arrestantenvervoer is ontwikkeld voor BOA’s en toezichthouders die beroepshalve belast kunnen worden met het vervoer van arrestanten openbaar vervoer. De nadruk tijdens de cursus ligt op het vervoersaspect in een stedelijke omgeving en de verantwoording welke dit met zich meebrengt voor bestuurder en werkgever.  Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan schadepreventie […]

Rijopleiding Arrestantenvervoer Justitie

Algemeen  De rijopleiding arrestantenvervoer is ontwikkeld voor BOA’s van justitie en/of gemeentes die beroepshalve belast zijn met het vervoer van arrestanten. De nadruk tijdens de cursus ligt op het vervoersaspect in de ruimste zin van het woord en de verantwoording welke dit met zich meebrengt voor bestuurder en werkgever.  Deze opleiding is gebaseerd op de […]

Rijopleiding Initieel (auto) (ROI)

Algemeen  De Rijopleiding Initieel (ROI) is bestemd voor de BOA die, ingevolge de brancherichtlijn optische en geluidssignalen, door de werkgever als als bestuurder van een surveillancevoertuig is aangewezen. Deze opleiding sluit aan bij de ROI zoals deze wordt gegeven aan politie functionarissen.  Op aangeven van de meldkamer word je naar verschillende meldingen gestuurd. De meldkamer […]

Basis Rijopleiding BOA III (BRB III) Vrijstellingen & OGS

Algemeen  Deze opleiding sluit aan bij de BRB II (surveilleren en staande houden) en is geschikt voor de BOA en/of handhaver die beroepshalve surveilleert met een dienstvoertuig en daarbij gebruik mag maken van een aantal vrijstellingen krachtens de Wegenverkeersweg 1994. Optioneel bestaat daarbij de mogelijkheid om de student te leren rijden met optische en geluidssignalen, […]