“Reis om de wereld”

Denkpatronen doorbreken De mens is een ‘gewoontedier’; we hebben vaste patronen ontwikkeld in onze manieren van denken, handelen en waarnemen. Die patronen zijn veelal onbewust en ze hebben een ‘mooie functie’; je hoeft niet overal over na te denken, het dagelijkse leven gaat als vanzelf. Maar, elk voordeel heeft ook z’n nadeel…; we zien vraagstukken […]

Waarderend leidinggeven aan teams

Onze wereld verandert voortdurend Voortdurend wordt een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van mens en organisatie. We dienen steeds wendbaarder te worden. Waar we gewend waren vooral zelfstandig in een functie te werken, verschuiven we naar steeds intensievere samenwerking in teams en projectteams. Want alleen dan zijn we in staat om ons aanpassingsvermogen optimaal te […]

Geef je brein een boost!

Mindmappen en snellezen Er komt, vandaag de dag, heel veel informatie op ons af. Informatie die we dienen te verwerken. En daartoe zetten we ons brein “aan”. Hoe functioneert het brein en hoe kun je er meer ‘uithalen’? Dit soort van vragen pakken we vanuit een praktische insteek op (dus zonder medische, wetenschappelijk termen), met […]

Waarderende ontwikkelgesprekken

Het creëren van perspectief Het werkveld is voortdurend in beweging. Dat vergt veel van handhavers en politiemensen. Telkens opnieuw wordt een beroep gedaan op hun aanpassingsvermogen. Bewegen verlangt perspectief: kunnen werken vanuit dat waar je goed in bent, je talenten verder kunnen ontwikkelen en doen waar je plezier in hebt. Zodat ontwikkeling, betrokkenheid en prestaties […]

“Als argumenteren geen zin (b)lijkt te hebben…”

Het is de toon die de muziek maakt Bovenstaande gezegde wijst ons er op dat het niet alleen draait om wat er gezegd wordt, maar ook hoe het gezegd wordt. In bepaalde situaties in het ook van belang wie iets zegt. Als het hanteren van argumenten, feiten en cijfers, niet (b)lijkt te werken, dien je […]

Kennismaken met Dynamische oordeelvorming

Het creëren van perspectief Grenzen stellen en handhaven is onderdeel van het vak van handhaving en politie. Als we mensen daarop aanspreken komen we regelmatig in een discussie terecht. Een discussie is eigenlijk een soort krachtmeting met een winnaar en een verliezer. En verliezen biedt weinig perspectief. In plaats daarvan kunnen we in situaties die […]

Herhaling Eerste Hulp door BOA’s (Levensreddend handelen)

Algemeen  Aan de hand van het tijdens de basis cursus aangeleerde S-MARCH protocol word je tijdens deze herhalingsdag weer in diverse scenario’s geplaatst waarin sprake is van een verhoogde dreiging. Aan jouw en je team de taak om zowel tactisch als medisch de juiste handelingen uit te voeren. Aan het einde van deze bijscholingsdag heb […]

Herhaling bomverkenner (IED awareness)

Algemeen  De herhalingstraining explosieven herkenning beperkt zich niet tot het opfrissen van eerder opgedane kennis. We gaan dieper in op de verschillende onderwerpen waardoor je expertise toeneemt. We nemen de laatste ontwikkelingen met je door, inlcusief casuïstiek rondom recent aangetroffen IED’s. Op deze manier houden we je ‘scherp’ zodat jij je werk als professional goed […]

Herhaling Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA

Algemeen  De RTGB herhaling is voor BOA’s met bevoegdheid voor geweldstoepassing en die naast de voorbereiding op de jaarlijkse toetsing ook in realistische oefenscenario’s wil trainen. Zo blijft u vaardig en competent om professioneel gebruik te maken van uw bevoegdheden.  Het programma van de RTGB herhaling wordt in overleg samen gesteld. Wil je alleen trainen […]

Praktisch optreden bij incidenten met alternatieve energiebronnen

Algemeen  Moderne energiebronnen vormen, na een ongeval, een uitdaging voor menig hulpverlener. Nieuwe constructies en gebruik van moderne materialen vragen om kennis, vaardigheden en aangepaste procedures tijdens een incident. Bij aankomst op een incident locatie zal iedere hulpverlener zich de vraag moeten stellen of het incident veilig benaderd kan worden. Welke gevaren zijn er voor […]