Pro-actief handhaven

Algemeen 

De spottersopleiding is bedoeld om de medewerker in staat te stellen om personen of groepen personen te scannen. De medewerker is in staat om afwijkend gedrag te signaleren. Hij/zij kan in een vroeg stadium voorbereidingshandelingen waarnemen en in de benadering van personen, door het toepassen van de juiste interviewtechniek, overtredingen, misdrijven of terroristische activiteiten vaststellen. De medewerker is zich daarnaast bewust van de werking van mentale tools en het effect hiervan tijdens het benaderen van personen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het veilig benaderen en positioneren van de medewerker ten opzichte van een aan te spreken persoon. 

Inhoud van de opleiding 

Na afloop van de opleiding heeft de student kennis van: 

 • werking van de waarneming
 • norm (wat is normaal gedrag)
 • verdachte indicatoren
 • het maken van een koppeling naar een modus operandi
 • toepassen van de juiste interviewtechnieken teneinde intenties inzichtelijk te maken
 • mentale tools ; aandachtstijlen, aandachtcirkels, werking van de breinen, gedachtecontrole
 • micro expressies

De student kan: 

 • verdachte indicatoren benoemen en herkennen
 • voorbereidingshandelingen van overtredingen, misdrijven, terroristische aanslagen herkennen
 • veilige opvolging organiseren ingeval van verdachte situatie
 • op juiste wijze prikkelen van personen 
 • verantwoord en bewust zijn van de van impact tijdens het fysiek benaderen en interviewen van verdachte personen 

Doelgroep 

Deze opleiding is geschikt voor BOA’s in domein I, II, IV en VI en/of Toezichthouders

Vooropleiding 

Aanstelling als BOA en/of Toezichthouder 

Opleidingsduur en aantal deelnemers 

Opleidingsduur: 24 uur
Maximum aantal deelnemers: 8