HTV – Handhaver Toezicht en Veiligheid mbo 3 voor BOA’s

Ben jij al Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) en wil jij je Mbo 3 diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid halen? Dan ben je bij VBOT aan het juiste adres. Wanneer je BOA certificaat nog geldig is kun je vrijstelling aanvragen voor dat onderdeel van de opleiding. Je kunt dan je diploma behalen in 6 maanden tijd!

De handhaver speelt een rol in de veiligheidsketen. Met verschillende partijen overleg je over de aanpak van problemen in je werkgebied. Voor het surveilleren in dat werkgebied stel je zelf een surveillanceplan op, binnen het kader van het veiligheidsplan. Het resultaat van je werkzaamheden is ongewenste en/of gevaarlijke situaties voorkomen of stoppen, met als hoger doel een prettige en veilige leefomgeving voor iedereen.

Studieprogramma

Generieke mbo-onderdelen
De generieke vakken bestaan uit: Rekenen, Nederlands, Loopbaan en Burgerschap en twee keuzedelen.
Naar aanleiding van je vooropleiding en/of de niveautoets wordt gekeken welke onderdelen van het Nederlands jij krijgt aangeboden. Wij kijken naar jou als persoon en het lesaanbod is dan ook maatwerk, aangepast op jouw behoefte!

Vakinhoudelijk HTV
Als handhaver kom je met verschillende situaties in aanraking en is het noodzakelijk dat je van verschillende wetgevingen op de hoogte bent. Wat zijn je bevoegdheden in deze situaties, hoe spreek je mensen aan en hoe ga je handelen.
De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod:

1. Wetboek van strafvordering en strafrecht
2. Wet op de identificatieplicht
3. Rijdend verkeer en parkeren
4. APV (Algemene plaatselijke verordening)
5. Wet personenvervoer
6. Wet op de kansspelen
7. Tabakswet
8. Drank- en Horecawet
9. Winkeltijdenwet
10. Milieuwetgeving
11. Wet op de economische delicten
12. Visserijwet
13. Opiumwet
14. Wet wapens en munitie
15. Vuurwerkbesluit

EHBO
Het hebben van een EHBO certificaat aangevuld met de module AED is een must! Je bent als handhaver werkzaam in het publieke domein en dan moet je kunnen ingrijpen wanneer er incidenten zijn. Het is dan ook belangrijk om als eerste hulp te kunnen verlenen tot dat er hulpdiensten komen die het van je over kunnen nemen. Zowel het theoretische deel als het
praktijkonderdeel wordt afgesloten met een examen. Wanneer je beide onderdelen met goed gevolg afrondt, ontvang je het erkend Nikta certificaat EHBO/AED.

Praktijk/stage
Een groot onderdeel van de opleiding bestaat uit het lopen van stage. Je gaat stage lopen bij een erkend leerbedrijf om daar het vak in de praktijk te leren. Het aantal stage-uren dat je moet lopen is minimaal 240 uur.

HTV +
VBOT gaat jou niet alleen de vakinhoudelijke kennis meegeven maar wij gaan jou ook inzicht geven in jouw communicatieve vaardigheden. Dat inzicht krijg je in de module Kennen en Herkennen.

HTV – Handhaver Toezicht en Veiligheid mbo 3
Heb jij nog geen BOA certificaat? Geen probleem! Je kunt alsnog de HTV mbo 3 opleiding volgen. Check hiervoor onze website.